PERSONVERNERKLÆRING

 

Phonect er opptatt av å overholde personvernreglene og beskytte og respektere ditt personvern. Vi søker å være transparente i vår praktisering av personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver dine personvernrettigheter og vårt ansvar for å ivareta disse. Phonect søker å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger.

 

For å kunne bruke Phonects tjenester, er det nødvendig for brukeren å avgi enkelte personlige opplysninger. Det er frivillig å dele personopplysninger til Phonect, men unnlatelse kan forhindre tilgang til og bruk av tjenestene både for deg som bruker og de øvrige brukere i din bedrift.

 

Denne erklæringen gjelder for applikasjoner som Phonect tilbyr via Apple App Store eller Google Play Store. Erklæringen er gjeldende fra 15. september 2015.

 

Phonect AS, Postboks 9156 Grønland, 0133 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

 

  1. Samtykke

 

Phonect behandler ikke personopplysninger uten brukerens samtykke. Hver enkelt bruker må samtykke særskilt. Samtykke kan til enhver til trekkes tilbake ved å kontakte Phonect. Ved å godkjenne denne erklæringen, avgis et frivillig, spesifisert, informert og uttrykkelig samtykke.

 

  1. Hvilke personopplysninger kan innsamles om brukeren?

 

 

  1. Hvordan innsamles dine personopplysninger?

 

Personopplysninger innhentes fra brukeren gjennom Phonects tjenester, eller fra en kontaktperson, arbeidsgiver eller lignende som har gyldig tilgang til personopplysningene og til å videreformidle disse.

 

  1. Formålet med behandlingen av personopplysningene

 

Formålet med Phonects behandling av personopplysninger er å:

 

 

  1. Innsyn og informasjon om behandlingen

 

Brukere har i tillegg til det som fremgår av øvrige punkter i denne erklæringen rett til innsyn i personopplysningene og nærmere informasjon om behandlingen av personopplysningene.

 

  1. Lagring og sletting av personopplysninger

 

Personopplysningene lagres i Google Firebase og slettes når formålet med lagringen ikke lenger er til stede.

  1. Sikkerhet

 

Gjennom applikasjonen ”Phonect” lagres personopplysninger som gjøres tilgjengelig i applikasjonen i databasetjenesten Google Firebase.

 

Personopplysningene lagres i kryptert i Google Firebase som benytter Google Cloud Platform. Data som lagres i Google Cloud Platform er delt opp ved lagring, slik at filer deles i biter, og hver bit er kryptert på lagringsnivå med en individuell krypteringsnøkkel.

 

Google Firebase og Google Cloud Platform er lokalisert i USA og er medlem av Privacy Shield. Gjennom Privacy Shield skal personopplysninger vernes i tråd med EU-rettens standarder.

 

Phonect er ikke ansvarlig for Googles behandling av personopplysninger. For nærmere informasjon om Google Firebase og behandling av personopplysninger, se https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

 

 

  1. Endring

 

Phonect kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve endringer i tjenestene eller nye tekniske eller juridiske krav. Brukeren eller dennes representant kan også kreve mangelfulle eller uriktige opplysninger rettet.

 

  1. Påberopelse av rettigheter og klage

 

Den som ønsker å påberope seg en eller flere rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning, eller er misfornøyd med Phonects behandling av personopplysninger, kan rette forespørsel eller klage til Phonects kundeservice. Klage kan også fremsettes til Datatilsynet.